کتابخانه‌ها و اسباب بازیخانه‌ها

کتابخانه‌ها و اسباب بازیخانه‌ها

کتابخانه‌ها و اسباب بازیخانه‌ها

در السوالی‌های بزرگتر، کتابخانه‌های عمومی وجود دارند. معلومات مربوطه را می‌توانید از السوالیٔ مسکونی دریافت کنید.

 

بخشی از کتابخانه‌ها و مراکز خودآموزی زبانِ مدارس عالی و دیگر مراکز تعلیمی نیز در دسترس عموم قرار دارند. در صفحه‌های اینترنتی آنان، معلومات مربوط به برنامه‌ها و زمانِ کاری آن‌ها قید شده اند.

 

کتابخانهٔ ولایتی گراوبوندن Graubünden

کتابخانهٔ ولایتی گرابوندن در شهر کور Chur قرار گرفته است. این، کتابخانه‌ مخصوص کتابهای مطالعه، تعلیم‌ وهمچنین بایگانی کتاب‌های گرابوندن است که انواع گسترده‌ای از کتاب ها درباره موضوعات تخصصی و نیز کلاسیکی را در زمینه‌های ادبیات، فیلم و موزیک در اختیار دارد.

تماس

تماس