زنان و مردان سالمند

زنان و مردان سالمند

چه برنامه‌هایی برای زنان و مردان سالمند وجود دارند؟

دربارهٔ موضوع سالمندی معلومات و برنامه‌های مشورتی بسیاری وجود دارند. نخستین مرکز مراجعه در صورت پرسش، مرکز مسکونی محله و یا مرکز صحی منطقه است. در این رابطه، برخی از السوالی‌ها نیز، مراکز معلومات و مراکز تخصصی ویژه‌ای را به وجود آور‌ه اند. معلومات کامل دربارهٔ موضوع‌هایی مانند صحت و صحتمندی، خانه، زندگی روزمره، سبک زندگی، پرستاری و مراقبت نیز، در جزوهٔ معلوماتیِ «راهنمای سالمندان گراوبوندن Graubünden » قید شده اند.

 

مرکز مشاوره Pro Senectute Graubünden

Pro Senectute کلانترین موسسه در سوئیس است که در خدمت افراد سالخورده می باشد و به سود فکر نمی کند. سالمندان و اعضای خانواده‌هایشان می‌توانند در مراکز مشاوره‌ منطقه‌ای در شهرهای کور Chur، توسیس Thusis، ایلانس Ilanz، فتان Ftan و سامدان Samedan به گونه‌ای تخصصی، رایگان و محرمانه، مورد مشورت قرار بگیرند. برنامه‌های خدماتی در برگیرندهٔ مشاورهٔ اجتماعی و مالی، برگزاری دوره‌ها، حمایت‌های صحی و پیشگیرانه و نیز، کارِ جمعی می‌باشند.

 

تماس

تماس

  • Beratungsstelle Pro Senectute Graubünden

    مرکز مشاوره Pro Senectute GraubündenAlexanderstrasse 27000 Chur081 252 75 83www.gr.pro-senectute.ch