نگاهی کلی به Graubünden

نگاهی کلی به Graubünden

نگاهی کلی به Graubünden

در کانتون Graubünden بیشتر از 199،000 باشنده زن و مرد زندگی می نمایند .درین میان 37،300 نفر تابعیت دولتهای خارجی را دارا می باشند.با 7106 کیلومتر مربع مساحت Graubünden بزرگترین کانتون سویس بوده و 1\6 قسمت اراضی سویس را تشکیل می دهد.در حدود 35،400 نفر در پایتخت آن Chur یکی از باستانی ترین شهرک های سویس زندگی می نمایند. استان (کانتون) به ۱۱ منطقه و ۱۱۴ بخش تقسیم شده است.

 

ولایت گراوبوندن به ۱۱ منطقه و ۱۰٦ السوالی تقسیم شده است. درست ۵۰٪ السوالی‌ها، کمتر از ۱۰۰۰ نفر نفوس دارند. ( وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱٩ )

 

تنوع زبانی در کانتون Graubünden

در کانتون Graubünden سه زبان اداری وجود دارد:

آلمانی،ریتورومانی و ایتالیایی

 

آلمانی

برای اکثریت باشندگان این کانتون زبان آلمانی به عنوان زبان مادری می باشد.به این معنی که آنها زبان عالی آلمانی را می نویسند و با زبان آلمانی سویسی صحبت می نمایند.

 

ریتو رومانی

در اینگادین در Münstertal ،در Mittelbünden و در Surselva زبان ریتو رومانی زبان ستندرد می باشد.ریتو رومانی اما تنها یک زبان نیست،بلکه یک خانواده از 5 ایدیوم Sursilvan, Sutsilvan, Surmiran, Puter Vallader. می باشد.

 

ایتالیایی

در دره های Puschlav, Bergell, Misox و Calanca زبان ایتالیایی صحبت می شود.