حق حضانت والدین

حق حضانت والدین

حق حضانت والدین

والدین حق دارند و مکلف هستند که از منافع و خیر طفل مراقبت کنند. به طور نمونه، پرستاری و پرورش طفل و همچنین تعلیم و قانوناْ تا ۱۸ سالگی از وی نمایندگی کردن، یعنی تا سن بلوغ، جزو حقوق و مکلفات والدین است. از حقوق و مکلفات دیگر، تعیین محل اقامت طفل و ادارهٔ ثروت طفل می¬باشد. والدینی که عروسی کرده¬اند در اساس از حق حضانت مشترکِ طفل خرد برخوردار هستند. حتی والدینی که با یکدیگر عروسی نکرده¬اند، می¬توانند حق حضانت را به صورت مشترک اجرا کنند. برای این منظور، آنان می¬توانند مشترکاْ با به رسمیت شناختن طفل، این امر را در ادارهٔ ثبت احوال نفوس و یا دیرتر در ادارهٔ حمایت از اولاد و بزرگسالان (KESB) اعلام نمایند.