پیوند به فامیل

پیوند به فامیل

پیوند به فامیل

در Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (ادارهٔ مهاجرت و حقوق مدنی Graubünden) و یا در صفحهٔ اینترنتی آن در بارهٔ موضوع الحاق به فامیل، جزوه‌هایی با معلومات مهم وجود دارند. این جزوه¬ها به زبان¬های آلمانی و ایتالیایی در اختیار شما هستند.