خشونت خانگی

خشونت خانگی

خشونت خانگی

خشونت در زندگی زناشویی و زندگی مشترک و همچنین خشونت علیه اولاد در سوئیس قابل قبول نیست. کسی که از خشونت استفاده کند، مورد پیگرد قرار می¬گیرد و قابل مجازات است. کسی که مورد خشونت قرار گرفته است، می¬تواند به یکی از مراکز مشاوره مراجعه کند. در یک وضعیتِ حادِ خطرناک، می¬توانید مستقیماْ از پلیس کمک و حمایت طلب کنید. (تلفن 117).

 

طفلها و نوجوانان

طفلها و نوجوانانی که مورد خشونت قرار گرفته¬اند، می¬توانند به مراکز زیر مراجعه کنند:

 • Opferhilfe-Beratungsstelle des Kantons Graubünden
  شعبه مشورت برای کمک به قربانیان
  Klostergasse 5
  7000 Chur
  Telefon 081 257 31 50
  opferhilfe@soa.gr.ch
 •  

 • شماره تلفن عاجل برای طفلها و نوجوانان
  تلفن: 147 (رایگان)
  www.147.ch

 

Frauenhaus Graubünden (خانه امن زنان در گرابوندن)

Frauenhaus Graubünden (خانه امن زنان در گرابوندن) از زنان، اولادشان و دختران نوجوان حمایت می¬کند و آنان را مورد مشاوره و پرستاری قرار می¬دهد. خانهٔ زنان برای قربانیان مؤنث با هر ملیتی، باز است و ۲۴ ساعته قابل دسترسی است. تلفن: 02 38 252 081. همچنین یک مشاورهٔ اینترنتی هم وجود دارد.

 

تماس

تماس

 • Opferhilfe-Beratungsstelle des Kantons Graubünden

  شعبه مشورت برای کمک به قربانیانKlostergasse 57000 Chur081 257 31 50www.soa.gr.ch

مرکز مشاوره در گرابوندن برای کسانی که تحت خشونت قرار گرفته اند

مردان، زنان و نوجوانان که خشونت به کار می¬برند و یا تهدید به خشونت می¬کنند، می¬توانند به مرکز مشاوره برای افرادی که خشونت به کار می¬برند، مراجعه کنند. خدمات مشاوره¬ای شامل مشاورهٔ تلفنی، مداخله در بحران و شامل مشاورهٔ تک نفره نیز می¬شود. افراد متخصص با کسانی که طالب مشورت هستند، برای حل اختلاف به شکل¬های مسالمت آمیز، کار می¬کنند.

 

تماس

تماس

 • Beratungsstelle für Gewalt ausübende Personen

  مرکز مشاوره در گرابوندن برای کسانی که خشونت به کار می¬برندGrabenstrasse 157000 Chur079 544 38 63www.gewaltberatungsstelle.gr.ch