بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان (آ-ها- فاو)

بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان (آ-ها- فاو)

کارکرد بیمهٔ دوران پیری و بازماندگان (آ- ها- فا) چگونه است؟

آ-ها- فاو مخفف بیمهٔ دوران پیری – و بازماندگان می¬باشد. این بیمه، از سال ۱۹۴۸ به مورد اجرا درآمد و مهمترین بیمهٔ اجتماعی در سوئیس است.

 

آ- ها - فاو با بیمهٔ دوران پیری و کهولت، برای بیمه شدگان پس از تقاعد (خروج از زندگی کاری) یک دورهٔ تقاعد تضمین شده را از نظر مالی، تأمین می¬کند. سن تقاعد در سوئیس برای زنان با ۶۴ سالگی و برای مردان با ۶۵ سالگی آغاز می¬شود (وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱۶). بنا بر بیمهٔ تقاعد برای بازماندگان، آ- ها- فاو همچنین کمک می¬کند که پس از مرگ فرد بیمه شده، همسر و فرزندان وی به نیاز مالی، دچار نشوند.

 

آ -ها - فاو بر اساس تفکر بنیادین همبستگی بنا گردیده است. مردمانی که فعالانه مشغول به انجام وظیفهی هستند، بیمه¬های تقاعد جاری را از نظر مالی تأمین می¬کنند و اطمینان دارند که نسل¬های بعدی نیز همین کار را بکنند. بیمه، از سن ۲۸ سالگی برای همهٔ آنانی که در سوئیس ساکن هستند، اجباری است. آ- ها - فاو از مالیاتی که از دستمزد کارکنان برداشت می¬شود، از سهمیه¬ای که کارفرمایان و همچنین از سوی فدرال و ولایت¬ها، پرداخت می¬شود، تضمین مالی می¬شود.

 

کسانی که زمان کوتاهی به تقاعد آنان مانده است، باید سه تا چهار ماه پیش از موعد سن تقاعد، خود را به صندوق تأمینات تقاعد مسئول در ولایت، معرفی کند. اگر پرسشی دارید، شعبه¬های ناحیه¬ای صندوق تأمینات تقاعد، بیشتر کمک می¬کند.

تماس

تماس

  • Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

    دفتر بیمه اجتماعی کانتونOttostrasse 247000 Chur081 257 41 11www.sva.gr.ch

مزایای مکمل برای بیمهٔ پیری و بازماندگان \ خدمات تکمیلی برای بیمهٔ از کارافتادگی

مزایای مکمل (اِ-ل) برای بیمهٔ دوران پیری – و بازمانندگان (آ-ها- فاو) و بیمهٔ معلولیت(ای- فاو) وقتی کمک می¬کنند که حق بیمهٔ تقاعد و درآمد و دارایی فرد بیمه شده، حداقل مخارج زندگی را نتواند تأمین کند. از مزایای مکمل، خارجیان ساکن در ولایت نیز، می¬توانند بهره¬مند شوند:

 

  • برای شهروندان اعضای اتحادیهٔ اروپا و حوزهٔ بازارِ اروپایی تجارتِ آزاد اِفتا (نروژ، ایسلند و لیختن اشتاین) مهلت انتظار، وجود ندارد
  • کسانی که تابعیت کشور ثالث را دارند، باید از ده سال پیش تا کنون، بدون وقفه در سوئیس زندگی کرده باشند
  • پناهندگان و کسانی که تابعیت هیچ کشوری را ندارند، باید از ۵ سال پیش، بدون وقفه در سوئیس زندگی کرده باشند