کمک هزینهٔ فامیل

کمک هزینهٔ فامیل

چه کسی کمک هزینهٔ فامیل را دریافت می¬کند؟

همهٔ کارمندان برای هر طفل، یک کمک هزینهٔ فامیل دریافت می¬کنند. در ولایت Graubünden مبالغ زیر پرداخت می¬شوند (وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱۹):

  •  ۲۲۰ فرانک برای هر طفل و هر ماه
  • ۲۷۰ فرانک هر ماه برای فرزندانی که در دروهٔ تعلیمی هستند و از ۱۶ تا ۲۵ سال سن دارند (به اصطلاح کمک هزینهٔ دورهٔ تعلیمی)

کمک هزینهٔ فامیل به آن یک از والدین پرداخت می¬شود که درآمد بیشتری به خانه می-آورد.

 

در همهٔ ولایت¬ها، حتی کسانی که شاغل نیستند حق دارند که از کمک هزینهٔ فامیل، برخوردار باشند. در ولایت Graubünden درآمد مشمولِ مالیات، نباید بیشتر از ۴۲.۶۶۰ فرانک باشد (وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱۹). منظور شاغلانی است که درآمد اندکی دارند ویا به طور نمونه مانند دانشجویانی که درآمد جانبی اندکی دارند.

افراد شاغل در کارهای آزاد که در صندوق تأمینات تقاعد Ausgleichkasse ثبت نام کرده¬اند و حداقل درآمد، یعنی ۷.۱۱۰ فرانک در سال دارند (وضعیت در ژانویهٔ ۲۰۱۹) همچنین حق استفاده از کمک هزینهٔ فامیل را دارند.

 

هزینهٔ کمک فامیل به کارمندان، در قاعده از سوی کارفرما، همراه با حقوق ماهیانه، پرداخت می¬شود. کسانی که شاغل نیستند و شاغلان در کارهای آزاد، کمک هزینهٔ فامیل را از سوی نهاد بیمهٔ اجتماعی ولایت Graubünden دریافت می¬کنند.

تماس

تماس

  • Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

    دفتر بیمه اجتماعی کانتونOttostrasse 247000 Chur081 257 41 11www.sva.gr.ch