مرکز ادغام در گراوبوندن

Informationszentrum Integration Graubünden

مرکز ادغام در گراوبوندن

مرکز معلومات ولایتی ادغام در شار کور، مرکز تماسی است برای پرسش‌هایی پیرامون موضوعِ ادغام و مهاجرت. گروه تیم این مرکز معلومات ادغام، در مورد پرسش‌هایی مانند: من تازه در گرابوندن ساکن شده‌ام و به دنبال معلوماتی هستم که بتوانم اینجا به سرعت راه خود را پیدا کنم، شما را راهنمایی می‌کنند و معلومات ضروری را در اختیار شما می‌گذارند. اولادم با زبان‌های مختلف کلان می‌شود، چه رقم می‌توانم از انها پشتیبانی کنم؟ کجا می‌توانم کورس مناسبِ تعلیم زبان آلمانی را پیدا کنم؟ چنانچه مسایل شما در حوزهٔ مسئولیت- و یا در محدودهٔ تخصصِ مرکز معلومات ادغام نبود، به شما آدرس تماس مراکز تخصصی مناسب و یا افراد متخصص را ارائه خواهد داد. هر بعد از ظهر پنجشنبه، مشاوران زبانی دربارهٔ پرسش‌های شما برای تعلیم زبان‌های محلی، در خدمت شما خواهند بود. افزون بر این، بر روی میز معلومات، امکان انتخاب بزرگی از جزوه‌های معلوماتی پیرامون موضوعات روزمرهٔ مهم، به زبان‌های مختلف در اختیار دارید.

 

تماس

تماس

  • Informationszentrum Integration Graubünden

    مرکز ادغام در گراوبوندنGrabenstrasse 17001 Chur081 257 36 83 / 081 257 26 38www.integration.gr.ch

Sprachberatung

Im kantonalen Informationszentrum Integration in Chur wird jeweils am Donnerstagnachmittag eine individuelle Sprachberatung für Deutsch angeboten. Die Sprachexpertinnen klären Ihre Sprachkompetenzen und Niveaustufe ab, zeigen Ihnen Wege zum Erlernen der lokalen Sprache auf und beraten Sie zu einem passenden Kursangebot. Das Angebot ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es besteht jedoch die Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren.

 

Kontakt

Kontakt

  • Informationszentrum Integration Graubünden

    مرکز ادغام در گراوبوندنGrabenstrasse 17001 Chur081 257 36 83 / 081 257 26 38www.integration.gr.ch