ادغام

Integration

انسان از ادغام چه می فهمد؟

ادغام یا در هم آمیزی پروسه دینامیکی است که در حالت فردی و اجتماعی در روابط متقابل حقوق و وجایب به مثابه هدف می باشد تا زندگی اقتصادی و اجتماعی را برای تمام مردم ممکن گرداند.

 

تماس

تماس

  • Fachstelle Integration Graubünden

    مرکز حرفوی ادغام گراوبوندنGrabenstrasse 17001 Chur081 257 26 38www.integration.gr.ch