توافق‌های ادغام

توافق‌های ادغام

توافق ادغام چیست؟

قانون خارجیان به ادغام خارجیان توجه بزرگی دارد. چنین است که تعیین می‌کند که دادن تأییده اقامت، می‌تواند به شرایطی گره بخورد مثلاْ باید در کورس‌های زبان و کورس‌های ادغام شرکت کرد. مکلفات مشخص در به اصطلاح توافق ادغام، با مهاجران تعیین می‌شود.

در ولایت گرابوندن از اوایل سال ۲۰۱۲ با افرادی که بنا بر قانون پیوند خانواده از کشورهای ثالث می‌آیند، توافق‌های ادغام بسته می‌شوند. این توافق‌ها، این هدف را دارند که بتوان وضعیت فردی را برآورد کرد، سود شخصی ادغام زبانی و اجتماعی را نشان داد و گام‌های مشخصی را برای تعلیم زبان تعیین کرد.

برای اینکه از ادغام اجتماعی و وظیفه ای نوجوانانی که از کشورهای اتحادیهٔ اروپا و از کشورهای اتحادیهٔ تجارت آزادِ اروپایی به گونه‌ای ماندگار حمایت شود، توصیه‌های ادغام فردی بیان خواهند شد.

 

تماس

تماس

  • Fachstelle Integration Graubünden

    مرکز حرفوی ادغام گراوبوندنGrabenstrasse 17001 Chur081 257 26 38www.integration.gr.ch