سیاست

نظام سیاسی

نظام سیاسی سوئیس چگونه عمل می¬کند؟

سوئیس بر یک قانون اساسی (‌قانون اساسی دولت) تکیه دارد و از همینرو، یک دولت قانون است. سوئیس یک دمکراسی مستقیم است، چرا که شهروندان این کشور در مسایل عمومی، نیرومندانه می¬توانند دخالت کنند. دمکراسی مستقیم سوئیس در سطح بین‌المللی، به عنوان الگو شناخته می¬شود.

سوئیس همچنین کشوری فدرال است، چرا که متشکل از ولایت¬هایی است که از یک استقلال گسترده برخوردارند. امروز، سوئیس از ۲۶ ولایت تشکیل شده است که شش¬تای آنها نیمه ولایت هستند. بزرگی آنها مختلف است و از استقلال زبانی و دینی نیز برخوردار هیستند: زوریخ، برن، لوزان، اوری، شویتس، اوبوالدن، و نیدوالدن، (نیمه ولایت)، گلاروس، تسوگ، فرایبورگ، زولوتورن، بازل - اشتات و بازل لاندشافت (نیمه ولایت)، شاف¬هاوزن، آپنتسل، آسِرهودن و اپنزل¬اینرهودن (نیمه ولایت)، سانت گالن، گرابوندن، آرگاو، تورگاو، تِسین، وات، والیز، نوینبورگ، ژنو و یورا.

دمکراسی سوئیس بر قانون اساسی سوئیس تکیه دارد و تفکیک قوا را به رسمیت می-شناسد. منظور این است که قدرت دولتی، میان نهادهای مختلف دولت، تقسیم شده است. در سطح ملی، به صورت زیر مشاهده می¬شود:

  • قوهٔ تقینینه (نیروی قانونگذار)، مجلس ملی است. به مجلس ملی، مجلس فدرال نیز می‌گویند و از دو مجمع تشکیل شده است:‌ شورای ملی و شورای سنا. شورای ملی ۲۰۰ نفر عضو دارد و نمایندهٔ مردم است. شورای سنا با ۴۶ عضو در مجلس، نمایندهٔ ۲۶ ولایت است.
  • قوی اجرائیه (نیروی اجرا کنندهٔ قانون) شورای فدرال است (حکومت کشوری). این شورا، هفت عضو دارد که اعضای ریاست دولت فدرال هستند. هر عضو شورای فدرال به ترتیب برای یک سال، افزون بر عضویت در شورای فدرال، کارکردِ رئیس جمهوری فدرال را بر عهده می¬گیرد.
  • قوهٔ قضائیه (نیروی قانونگذار) در سطح ملی از محکمه فدرال، محکمه جزایی فدرال و محکمه اداری فدرال تشکیل یافته است.

مشابه دولت فدرال (کل دولت)، همچنین ۲۶ ولایت نیز (دولت¬های عضو) در سوئیس تفکیک قوا را به رسمیت می¬شناسند؛ ساختار آنها اما می¬تواند متنوع باشد: مجالس ولایتی (نه در همهٔ ولایت¬ها)، حکومت¬های ولایتی و محکمه¬های ولایتی وجود دارند.