سوئیس

شاخه¬های اقتصادی

مهمترین شاخه¬های اقتصادی سوئیس، کدام¬ها هستند؟

اقتصاد سوئیس با سطح بالایی از توسعه مشخص می‌شود. سوئیس این توسعه را مدیون نظام لیبرال اقتصادی، ثبات سیاسی و درهم آمیختگی تنگاتنگ با اقتصاد خارجی است. و طبیعتاْ نیروهای کار خوب تعلیم دیده هستند که با کار بسیار تخصصی خود، به گونه¬ای اساسی در موفقیتِ این رشد، سهیم می¬باشند.

بزرگترین بخش اقتصادی در سوئیس، بخش خدمات با بانک¬ها و بیمه¬ها و نیز خدمات در بخش جهانگردی، تجارت کلی- و جزیی و همچنین در بخش مدیریت عمومی و بیمه¬های اجتماعی می¬باشد. افزون بر این، برای اقتصاد سوئیس، مهم بخش صنعتی است؛ با صنعت ماشین سازی-، صنعت الکترونیکی- و صنایع فلزی، صنایع تولید مواد شیمیایی و صنایع دارو سازی، تکنولوژی پزشکی، صنایع وسایل غذایی و صنعت ساعت سازی. بخش کوچک اقتصادی، اقتصاد کشاورزی است.

در سال ٢٠١٨، بیش از ٥٩٢٠٠ شرکت اقتصادی مربوط به بازار در سوئیس وجود داشت. نزدیک به سه چهارم این شرکت¬ها در بخش خدمات، فعالیت می¬کردند. بیشتر از ۹۹ درصد شرکت¬ها در سوئیس، شرکت¬های کوچک و متوسط (کا- اِم- او) هستند؛ این‌ها، شرکت¬هایی هستند با کمتر از ۲۵۰ نفر همکار. حدود ٨٩ درصد، شرکت‌های خُرد وجود دارند، یعنی شرکت‌هایی با کمتر از١٠ نفر کارمند. دو سوم شاغلان در شرکت¬های کوچک و متوسط، مشغول به کار هستند، یک سوم در شرکت¬های بزرگ (منبع: ادارهٔ فدرال آمار، وضعیت در سال ۲۰۱٨).