مشاوره

مشاوره

کجا می¬توانم مورد مشاوره قرار بگیرم؟

در سوئیس، سازمان¬های زیادی هستند که به أمور مسکونی می¬پردازند. یکی از آنها، اتحادیهٔ مستأجران است. این اتحادیه، برای علایق و حقوق مستأجران تلاش می¬کند و اعضای خود را مورد مشورت قرار می¬دهد و خدمات دیگری نیز برای شما ارائه می¬دهد.

تماس

تماس

  • Mieterinnen- und Mieterverband Graubünden

    اتحادیهٔ مستأجران در گرابوندنPostfach 3617004 Chur081 534 05 95www.mieterverband.ch