Diploms esters

Diploms esters

Co vegnan renconuschids diploms esters?

I na dovra betg per mintga professiun ina renconuschientscha dal diplom ester. Sche Vossa professiun n'è betg reglamentada en Svizra, la pudais Vus pratitgar senza che Voss diplom u Voss certificat ester sto esser renconuschì. Sche Vus pudais lavurar en Voss champ professiunal, dependa però dal martgà da lavur e da las pretensiuns che la futura patruna u il futur patrun ha envers Vus. La gronda part da las professiuns en Svizra n'è betg reglamentada.

 

Sche la professiun che Vus avais emprendì è reglamentada en Svizra, duvrais Vus ina renconuschientscha da Voss diplom u da Voss certificat professiunal tras in'autoritad u ina instituziun svizra. Sco reglamentadas valan professiuns che pon vegnir pratitgadas mo, sch'il diplom u il certificat è avant maun e ch'èn regladas sin basa d'ina lescha.

 

En Svizra existan differents organs da renconuschientscha per diploms esters e per professiuns estras. Sin la pagina d'internet dal secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun SEFRI chattais Vus ina survista da las autoritads ed instituziuns cumpetentas.

 

Renconuschientscha da diploms esters

 

En Svizra existan differents organs da renconuschientscha per diploms esters e per professiuns estras. Sin la pagina d'internet dal secretariat da stadi per furmaziun, retschertga ed innovaziun SEFRI chattais Vus ina survista da las autoritads ed instituziuns cumpetentas.

 

Renconuschientscha da diploms universitars

Ulteriuras infurmaziuns davart la renconuschientscha da diploms esters en Svizra ed ina survista da las cunvegnas internaziunalas per reglar dumondas da renconuschientscha chattais Vus sut: www.swissuniversities.ch

 

Diploms da maturitad esters na vegna betg renconuschids sin plaun federal. Per l'admissiun ad in studi As drizzai directamain a las scolas autas.