Planisaziun da famiglia

Preparaziun da la naschientscha

Nua ans pudain nus infurmar davart la gravidanza e davart la naschientscha?

La persuna da contact la pli impurtanta durant ina gravidanza è la media da dunnas (ginecologa). Ella fa controllas medicinalas en intervals regulars. Uschia po ella observar il svilup da l'uffant e percepir privels pussaivels per la mamma e per l'uffant. Er spendreras independentas (dunnas da part) pon respunder dumondas davart la naschientscha gia durant la gravidanza.

 

Ils ospitals porschan curs per preparar la naschientscha. Là vegnis Vus a savair chaussas interessantas davart la naschientscha, davart il tezzar e davart las novas incumbensas da Vus sco geniturs. En tschertas regiuns da la Svizra vegnan quests curs organisads en differentas linguas.