Esser malsaun

Purschidas per uffants

Tge purschidas datti per uffants?

Ultra dals medis d'uffants privats datti en Svizra er purschidas spezialas gratuitas per uffants da scola:

  • Las vischnancas da scola porschan in servetsch da medi da scola: Il medi da scola visita ils uffants da scola en scolina, en il 4. ed en il 8. onn da scola ed als vaccinescha. Uschia sa laschan problems da la sanadad percepir e tractar a temp.
  • Dentist da scola e tgira da dents en scola: In dentist controlla ina giada l'onn ils dents dals uffants. Ultra da quai vegn il servetsch da tgira da dents regularmain en scola e mussa als uffants en l'instrucziun, co ch'ins lava ils dents correctamain e cun quità.
  • Servetsch psicologic da scola: Qua survegnis Vus agid, sche Voss uffant ha problems en scola u problems psichics u sch'el As chaschuna problems tar l'educaziun.

 

Hotline per cas d'urgenza cun uffants

La clinica d'uffants da l'ospital chantunal dal Grischun porscha ina hotline per cas d'urgenza cun uffants. Geniturs che han dumondas medicinalas survegnan ina cussegliaziun professiunala sut il numer 0900 25 66 11. La hotline è en servetsch mintga di durant 24 uras. Ina cussegliaziun al telefon custa 3.23 francs/minuta or da la rait fixa (stadi dal schaner 2019).