Uffants pitschens

Cussegliaziun da geniturs

Cussegliaziun da geniturs

Geniturs da poppins e d'uffants pitschens pon sa drizzar a la cussegliaziun da geniturs. Là survegnan els sustegn en dumondas da nutriment, da tgira, d'assistenza e d'educaziun. Er sche Voss uffant sbragia savens u è inquiet, survegnis Vus agid. En quest cas pudais Vus consultar in center da cussegliaziun. Las cussegliadras As visitan sin giavisch er a chasa u dattan infurmaziuns al telefon u per e-mail.

 

Infurmaziuns davart la purschida da cussegliaziun en Vossa regiun survegnis Vus tar Vossa vischnanca da domicil.

 

Links