Assicuranza da malsauns

Participaziun als custs

Tge stoss jau pajar sezza u sez, tge paja la cassa da malsauns?

Supplementarmain a la premia stuais Vus er pajar sezza u sez ina part dals custs da tractament. La participaziun vegn numnada franschisa. L'import da la franschisa pudais Vus tscherner sezza u sez. La franschisa la pli bassa è 300 francs, la pli auta è 2500 francs. Quai vul dir: En cas da la franschisa la pli auta stuais Vus pajar sezza u sez tut ils custs dal medi fin ad in import da 2500 francs per onn. Percunter è la premia pli bassa. En cas d'ina franschisa pli bassa (per exempel 300 francs) èn las premias mensilas pli autas. Percunter vegnan ils custs gia pajads, sch'els surpassan 300 francs. Ina franschisa auta (e premias bassas) sa cunvegnan mo, sche Vus essas pauc malsauna u malsaun.

 

Sch'ils custs dal medi annuals surpassan la franschisa, stuais Vus pajar supplementarmain 10 pertschient vi dals custs. Quai vegn numnà resalva persunala. La resalva persunala importa tenor lescha maximalmain 700 francs per onn. (stadi: 2019)

 

Ils custs da la gravidanza e naschientscha surpiglia la cassa da malsauns cumplainamain da bel principi.