Assicuranza da malsauns

Quints

Quints

En il sistem svizzer d'assicuranza da malsauns datti dus princips da bunificaziun dals custs u da restituziun. Ils furniturs da prestaziuns, per exempel la media u il medi da chasa ubain la fisioterapeuta u il fisioterapeut, pon vegnir indemnisads en duas modas e manieras per lur prestaziuns:

 

  1. tras las persunas assicuradas che vegnan da lur vart puspè indemnisadas da lur assicuranza respectiva per ils custs ch'èn resultads (sistem dal tiers garant).
  2. tras las assicuranzas, sche quellas han fixà cun ils furniturs da prestaziuns che lur prestaziuns vegnan indemnisadas directamain (sistem dal tiers payant).

 

Sche Vus n'avais fixà nagut auter cun Vossa assicuranza da malsauns, vegn applitgà il sistem dal tiers garant. Quai vul dir, che Vus survegnis il quint suenter che Vus essas stada u stà tar il medi. Quel stuais Vus pajar sezza u sez. Ensemen cun il quint survegnis Vus ina copia dal quint (= document da restituziun u copia dal quint). Questa copia tramettais Vus a la cassa da malsauns. Alura vegn pajà a Vus – sche l'import surpassa la franschisa – 90 pertschient da l'import sin il conto da posta u da banca che Vus avais inditgà a la cassa da malsauns.

 

Tip: Per evitar stretgas finanzialas, tramettai il quint immediatamain a la cassa da malsauns. Savens survegnis Vus ils daners da la cassa da malsauns, avant ch'il termin per pajar il quint dal medi è scadì.

 

Il quint da l'ospital vegn tramess ubain a Vus a chasa ubain a la cassa da malsauns. Normalmain vegn il quint pajà directamain da la cassa da malsauns. Per eventuals custs che Vus stuais surpigliar (resalva persunala, contribuziun d'alimentaziun) As trametta la cassa da malsauns u l'ospital in quint separà.

 

Er tscherts medicaments che vegnan ordinads dal medi vegnan pajads da la cassa da malsauns. Ubain che Vus survegnis il medicament directamain e senza pajar, sche Vus mussais la carta da la cassa da malsauns. Ubain che Vus pajais sezza u sez il medicament e tramettais il quint ed il recept pli tard a la cassa da malsauns per la restituziun dals daners.