Financat

Financat

Si mund të hapni një llogari bankare ose postare, cilat mundësi ekzistojnë për të paguar faturat tuaja, si përgatisni një buxhet ekonomie shtëpiake, si funksionon sistemi i taksave në Zvicër dhe çfarë është tatimi në burim - këto dhe pyetje të mëtejshme do të përgjigjen në rubrikën “financat”.