Përkujdesja për fëmijë të kopshtit dhe të shkollës

Përkujdesje gjatë pushimeve të shkollës

Kush mund të përkujdeset për fëmijën tim gjatë pushimeve të shkollës?

Prindër të punësuar nuk mund të marrin në shumicën e rasteve vetë pushime gjatë gjithë javëve të pushimeve. Për fëmijë kopshti dhe shkolle ekzistojnë në komuna të ndryshme mundësi përkujdesjeje, të cilat i ofron pjesërisht shkolla. Informohuni në shkollë ose tek streha ditore, cilat mundësi ekzistojnë. Familjet mund të bashkohen edhe privatisht dhe të përkujdesen në mënyrë reciproke për fëmijët e tyre.