Oferta ura

Oferta ura

Çfarë bëj unë, nëse fëmija im nuk gjen asnjë vend mësimi profesioni?

Të rinjtë, të cilët nuk kanë gjetur një vend mësimi profesioni, mund të përdorin të ashtuquajturat ofertat ura. Këto janë zgjidhje të përkohshme, me të cilat kushdo i rrit shanset e tij dhe mund të kalojë në mënyrë të arsyeshme kohën, derisa të ketë gjetur një vend mësimi profesioni.

 

Ka oferta të ndryshme ura, të cilat janë orientuar ndaj nevojave specifike të të rinjve: në një farë mase viti i 10-të vullnetar, viti parapërgatitor profesional, parakurse ose praktika.

 

Në ofertën ura të rinjtë parapërgatiten për një shkollim profesional. Ata mbledhin përvojë praktike profesionale, përmirësojnë rezultatet e tyre shkollore dhe mësojnë të njohin dhe të zgjerojnë anët e tyre të forta. Ata mbështeten përveç kësaj gjatë zgjedhjes së profesionit ose në rast të kërkimit të një vendi mësimi profesioni.

 

Informohuni herët tek personi mësimdhënës ose këshillimi për profesionin mbi ofertat. Atje ju mësoni, çfarë përshtatet më mirë për fëmijën tuaj, kur dhe si regjistrohet secili dhe sa të larta janë kostot. Mund të dorëzohet po ashtu një kërkesë për një kontribut kostosh; merrni parasysh afatet.