Edukimi

Bini dakord për rregulla

Çfarë duhet të bëj unë, nëse fëmija im nuk më dëgjon mua?

Ndodh në të gjitha familjet, që fëmijët nuk binden nganjëherë. Është mirë, nëse ju reagoni për këtë direkt. Mos i flisni tepër gjatë fëmijës suaj. Një thënie e qartë "Unë nuk dua që ti ta bësh këtë! E ke kuptuar ti këtë?" sjell më tepër. Krijoni ju kontakt shikimi.

 

Kujtojeni fëmijën tuaj në marrëveshjet dhe rregullat e rëna dakord. Thoni ju, cilat janë konsekuencat, nëse nuk do të respektohen rregullat: Fëmijëve ndoshta nuk iu lejohet të shohin disa ditë televizor ose të rinjve nuk iu lejohet të takohen të shtunën tjetër me shokët e tyre.

 

Natyrisht fëmijët do të pezmatohen mbi këto konsekuenca. Mos lini të vendoseni nën presion nga kjo situatë. Mendoni për këtë: Rregulla të qarta japin mbështetje dhe orientim. Vajza juaj ose djali juaj ndeshen edhe në vende të tjera përherë me rregulla, qoftë në shkollë, në qarkullim, në botën e punës ose në kohën e lirë.