Fëmijë të vegjël

Libra dhe lojëra

Huamarrja e librave dhe lojërave për fëmijë

Në vende të ndryshme në kanton ka biblioteka (libra) dhe ludoteka (sende për të luajtur). Për një kuotë financiare atje mund të merren hua libra dhe sende për të luajtur.