Fëmijë të vegjël

Këshillimi i prindërve

Këshillimi i prindërve

Prindërit e foshnjave dhe fëmijëve të vegjël mund t'i drejtohen këshillimit për prindërit. Ju merrni atje mbështetje në rast të pyetjeve në lidhje me ushqimin, shërbimin, përkujdesen dhe edukimin. Edhe nëse fëmija juaj bërtet shpesh ose nuk është i qetë, ju merrni ndihmë. Për këtë mund të shkoni në një qendër këshillimi. Këshilltaret ju vizitojnë juve, nëse keni dëshirë, edhe në shtëpi ose ju japin informacione në telefon ose në linjë (online).

 

Informacione për ofertat e këshillimit në regjionin tuaj i merrni në komunën tuaj të banimit.

 

Linke