Fëmijë të vegjël

Grupi i lojës

Duhet ta dërgoj unë fëmijën tim në një grup loje?

Në grupin e lojës fëmijët nxiten në zhvillimin e tyre dhe parapërgatiten për kopshtin e fëmijëve. Ata mësojnë të jenë së bashku me fëmijë të tjerë, të luajnë, të ndajnë, të kujdesen për njëri-tjetrin, të zihen dhe pastaj të pajtohen përsëri. Nëse fëmija juaj e flet ende pak gjuhën lokale, atëherë kjo është një mundësi e mirë, ta përmirësojë gjuhën.

 

Informohuni ju në komunën tuaj të banimit mbi ofertën në vend të grupit të lojës