Fëmijë të vegjël

Mësimi i gjuhës

Çfarë e ndihmon fëmijën tim gjatë mësimit të gjuhës lokale?

Sa më mirë të flasin fëmijët gjuhën e nënës, aq më lehtë mësojnë ata më vonë gjuhën lokale. Prandaj: Gjeni ju kohë, për të folur me fëmijën tuaj në gjuhën tuaj.

 

Flisni me vajzën tuaj ose me djalin tuaj gjatë kryerjes së punëve të shtëpisë. Dëgjoni dhe përgjigjuni, nëse ata flasin me ju. Dilni së bashku jashtë, në vendin e lojërave, në pyll, në një liqen, në kopshtin zoologjik. Flisni mbi atë, se çfarë ka për të parë atje dhe ndihmoni me këtë, të zgjerohet fjalori. Shihni së bashku libra me figura dhe tregoni histori.

 

Në vendin e lojërave ose në grupin e lojërave fëmija juaj ka rastin, të jetë së bashku me fëmijët vendas. Gëzohuni ju mbi fjalët, të cilat mëson ai në gjuhën e re. Kjo jep guxim, të mësohen fjalë të mëtejshme.

 

Dokumente