Shkolla e mesme

Mundësitë pas maturës

Cilat mundësi ofrohen pas shkollës së mesme?

Nxënëse dhe nxënës, të cilët kanë përfunduar një shkollë me maturë, mund të kryejnë një studim në një universitet, një shkollë të lartë konfederative teknike ose në një shkollë të lartë profesionale.