Të moshuarat dhe të moshuarit

Të moshuarat dhe të moshuarit

Çfarë oferta ka për të moshuarat dhe të moshuarit?

Për temën e pleqërisë ka shumë informacione dhe oferta këshillimi. Pika e parë e kontaktit në rast të pyetjeve është komuna e banimit ose Qendra regjionale shëndetësore. Disa komuna kanë instaluar po ashtu një vend të veçantë të specializuar dhe informacioni. Informacione të hollësishme për temat si, nxitje e shëndetit, banimi, jeta e përditshme dhe krijimi i mënyrës së jetesës, shërbim dhe përkujdesje jep po ashtu platforma e informacionit "Udhërrëfyes në pleqëri Graubünden".

 

Vendi i këshillimit Pro Senectute Graubünden

Pro Senectute është organizata më e madhe private pa qëllim fitimi në shërbim të njerëzve të moshuar në Zvicër. Njerëz të moshuar dhe të afërmit e tyre mund të këshillohen me kompetencë, falas dhe në fshehtësi tek vendi regjional i këshillimit në Chur, Thusis, Ilanz, Ftan dhe Samedan. Oferta e shërbimit përfshin këshillimin personal shoqëror dhe financiar, aktivitetet e kurseve, nxitjen e shëndetit dhe parandalimin si dhe punën në komunitet.

 

Kontakt

Kontakt

  • Beratungsstelle Pro Senectute Graubünden

    Vendi i këshillimit Pro Senectute GraubündenAlexanderstrasse 27000 Chur081 252 75 83www.gr.pro-senectute.ch