Gjuha dhe integrimi

Sprache und Integration

Si mund ta mësoni gjuhën lokale, cilat oferta gjeni ju në qendrat kantonale të informacionit për integrim, çfarë oferta integrimi ka në kanton dhe çfarë është një marrëveshje për integrim - përgjigje për këto dhe pyetje të tjera merrni në rubrikën “gjuha dhe integrimi”.