Sigurimi privat për përgjegjësinë ligjore

Sigurimi privat për përgjegjësinë ligjore

A kam nevojë unë për një sigurim privat për përgjegjësinë ligjore?

Nëse ju i shkaktoni dikujt tjetri një dëm, atëherë mund të bëheni për këtë përgjegjës me të gjithë pasurinë tuaj. Prandaj është e rëndësishme të kihet një sigurim privat për persona të veçantë si dhe për familjen, sepse ky merr përsipër kostot e dëmeve. Shpesh kërkojnë edhe qiradhënësit e banesave dhe administratat lidhjen e një sigurimi privat për përgjegjësinë ligjore.

 

Në Zvicër ka shoqëri të shumta sigurimesh, të cilat ofrojnë sigurime të tilla. Shërbimet dhe primet mund të jenë shumë të ndryshme, ia vlen një krahasim.