வீட்டுச் செலவுப் பட்டியல்

வீட்டுச் செலவுப் பட்டியல்

நான் எவ்வாறு வீட்டுச் செலவுப் பட்டியலைத் தயாரிப்பது?

ஒரு வீட்டு வரவு செலவுப் பட்டியலைத் தயாரிப்பது, ஒரு பெரிய வேலையாகத் தென்படும், ஆனால் இது ஒரு இலகுவான விடயமாகும். இதன் நோக்கம் என்னவென்றால், வருமானத்தில் வரும் செலவுகளை பட்டியலிட்டு ஒன்றோடு ஒன்றை ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதாகும்.

 

முதலில் ஒரு பட்டியலில் வருடம் முழுவதும் ஏற்படும் அனைத்துச் செலவுகளையும் குறிப்பிடுங்கள். ஒவ்வொரு மாதமும் ஏற்படாத செலவுகளை மாதாந்த செலவுகளாக மாற்றிக் கணக்கிடுங்கள். இணையத் தளத்தில் இவ்வாறான கணக்கிடும் பட்டியலின் வடிவத்தை நீங்கள் காணலாம், இது முக்கிய விடயங்களை ஏற்கனவே கொண்டுள்ளதுடன் அவற்றை நீங்கள் மாற்றிக் கொள்ள முடியும். இதன் பிறகு அனைத்து வருமானங்களையும் பட்டியலிடுங்கள்.

 

அதன்பின் நீங்கள் கீழே இறுதியாக வரும் பெறுபேற்றைக் கவனியுங்கள்: இந்த வரவு செலவுப் பட்டியல் சமநிலையாகவும் மற்றும் சாதகமாகவும் வித்தியாசத்தைக் காட்டுமானால், அனைத்தும் நன்றாக உள்ளது. நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் பணத்தைச் சேமிப்பதுடன் அதைப் பாதுகாத்து வைத்துக் கொள்ளலாம்.

 

வரவு செலவைக் கணக்கிடும்போது முதல் சுற்றில் ஒரு பற்றாக்குறை தென்படுமானால், நீங்கள் மீண்டும் அந்தப் பட்டியலைப் பரிசீலிப்பதுடன் செலவுகளைக் குறைக்க வேண்டும். சிறிய தொகை குறையுமாக இருந்தால் விரைவாகச் சரிசெய்து கொள்ளலாம். பற்றாக்குறை பெரிதாக இருப்பின், எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கையாக வீட்டை மாற்றுதல் அல்லது வாகனத்தை விற்பது போன்றவை தேவைப்படும். இதை அதிக வேளைகளில் குறுகிய காலத்தில் மாற்றிக் கொள்ள முடியாது. வரவு செலவுப் பட்டியலை வருடத்தில் பல தடவைகள் பரிசீலிப்பதுடன் எங்கு தேவைப்படுகின்றதோ அதில் சமப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும். எவராவது விரும்பினால், அவர்கள் ஒரு துறைசார் நிலையத்தில் ஆலோசனைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இணையத்தளத்தில் வரவு செலவுப் பட்டியலின் பிரதி மற்றும் இணையத்தில் நேரடியாகக் கணித்துக் கொள்ளும் வசதி உள்ளது.