கழகங்கள்

கழகங்கள்

ஒரு கழகத்தில் சேர்ந்து செயற்படுவது எனக்கு என்ன பலனைத் தரும்?

ஒவ்வொரு உள்ளுராட்சிமண்றங்களிலும் பல எண்ணிக்கையான வசதிகள் மற்றும் பெண் கள், ஆண்கள், பிள்ளைகள், இளையோர் மற்றும் முதியோருக்கான கழகங்கள் உள்ளன.

 

நாளாந்த வாழ்வில் கழகங்கள் ஒரு முக்கிய இடத்தை வகிப்பதுடன் இங்குள்ள, மனிதர்களுடன் தொடர்பை ஊக்குவிக்கின்றன. இவ்வாறு உதைபந் தாட்டக் கழகங்கள், சதுரங்கக் கழகங்கள், இசைக் கழகங்கள், கலாச்சாரக் கழகங்கள், அரசியல் அமைப்புகள், பெண்கள் அமைப்புகள் மற்றும் பல உள்ளன.

 

ஒரு கழகத்தில் சேர்ந்து சிறப்புடன் செயற்படுவது என்பது, அனைத்திலும் முதன்மையாக மகிழ்வையும் சமூக உறவையும் தருகின்றது. அத்துடன் இதனால் ஏதாவது பிரயோசனமானதை செய்கிறேன் என்ற நல்ல உணர்வைத் தரும். சுவிஸ் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் மட்டும் இவ்வாறான கழகங்களில் சேர்ந்து செயற்படவில்லை மாறாக எப்பொழுதும் பல ஆண், பெண் குடியேற்றவாசிகளும் சேர்ந்து செயற்படுகின்றனர். அங்கு நீங்கள் உங்களது உள்ளுர் மொழியறிவை மேன்மையாக்கலாம் மற்றும் உங்களது விருப்பம் போன்றுள்ள வேறு நபர்களையும் கண்டறிந்து கொள்ளலாம். காலப்போக்கில் சொந்தமான தொடர்பு வலையை விரிவாக்குவதுடன் நகரத்தில் அல்லது வசிக்கும் இல்லத்தில் சிறப்புடன் வேரூன்றிக் கொள்ளலாம்..

 

கழகங்கள் > ஆர்வம் உள்ள அனைவருக்கும் திறந்தே உள்ளது. நீங்கள் இவைகளை தெளிவாக அறிந்துகொள்ளவும் ,மற்றும் தொடர்புகளை ஏற்படுதிக்கொள்ளவும் உங்கள் வதிவிட உள்ளுராட்சிமண்றத்தில் கேட்டறியுங்கள். அதிகமான உளுரட்சிமன்றங்கள் தங்கள் இணையத் தளத்தில் கழகங்களின் பக்கங்களை வெளியிட்டுள்ளன.

 

இம் மாநிலத்தில் பெரும் எண்ணிக்கையான குடிவரவாளர்களின் கழகங்களும் உள்ளன. இது குறித்த தகவல்களை நீங்கள் உங்கள் உள்ளுராட்சிமண்றத்தில் பெறலாம் அல்லது இணையத்தளப் பக்கம் www.integration.gr.ch அதன்கீழ் Kurse/Angebote உள்ளன.