ናይ ስድራ ቤት ምጽምባር

ናይ ስድራ ቤት ምጽምባር

ናይ ስድራ ቤት ምጽምባር

Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden (Graubünden ቤት ጽሕፈት ስደተኛታትን ሲቪላዊ ሕጊን) ናይኡ መርበብ ሓበሬታን ብጀርመንኛን ብጣሊያንኛን ቋንቋታት ብዛዕባ ምጽምባር ስድራ ቤት ኣዳሲ ሓበሬታ ይህቡ እዮም።